Vytvorenie nového prístupu do mobilnej aplikácie IMAFEX IMAVÍZIA